Χαρακτηριστικά Ταινίας | Previous page | Back to search |


AURORA - ΗΟΥΣ, ΤΗΣ
(2017 Col 20') Ντοκιμαντέρ


Company/ies Production: CRETE DOCS O.E. ,


Director
   Kapetanakis Matthaios

Writer
   Kapetanakis Matthaios

Photographer
   Kapetanakis Matthaios

Sound
   Kapetanakis Matthaios

Producer
   Kapetanakis MatthaiosTrailer 
Back to search
Previous page