Χαρακτηριστικά Ταινίας | Previous page | Back to search |


HERAIA-PYTHAGOREIA FESTIVAL - "ΗΡΑΙΑ - ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΑ" ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΜΙΑΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣ
(2018 Col 38') Ντοκιμαντέρ


The Heraia- Pythagoreia Festival in Samos, the celebration of voluntarism, is one of the most long-lived festivals in the Aegean. Hundreds of volunteers, of all ages, work together for the success of the Heraia-Pythagoreia festival, making themselves part of Greece itself, a country that still resists and produces culture and creative works. The chronicle: 2007-2018. A festival with global resonance.

Company/ies Production: MECANO FILM ,


Director
   Zenelis Panos

Texts
   Margioris Sotiris

Photographer
   Mylonopoulos Vasilis

Operater
   Anagnostopoulos Dimitris
   Gkotsis Giorgos

Editing
   Kontodima Lili
   Kourelas Andreas

Production designer
   Zeneli Andriana

Narration
   Zeneli Andriana

 
Back to search
Previous page