Χαρακτηριστικά Ταινίας | Previous page | Back to search |


RAINBOW ROSES - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΤΟΞΟΥ, ΤΑ
(2018 Col 15') Ντοκιμαντέρ


A Sudan man, Mahmoud Abdel Rasul, a second-generation migrant, dreams of a Greece, a hug for all its inhabitants, in any color, with all the colors of the rainbow.

Company/ies Production: STORY DOC ,


Director
   Terzi Petra

Writer
   Terzi Petra

Photographer
   Terzi Petra
   Ali Mohammad
   Papatheodorou Argyris

Editing
   Manousaridi Danae

Composer
   Raukas Mart

Participation
   Rasul Abdel Mahmoud

 
Back to search
Previous page