Χαρακτηριστικά Ταινίας | Προηγούμενη σελίδα | Επιστροφή στην αναζήτηση |


I CREATED MEMORIES
(2018 ΕΓΧ 3') Ντοκιμαντέρ


Ο Σάμμυ Γκαντμπουά μεταχειρίζεται αποσπάσματα της ζωής στο Κουτζουάκ, για να αναλογιστεί το δικό του σκοπό στη γη και τις μούσες που θα μπορούσε να δημιουργήσει.

Παραγωγή: WAPIKONI MOBILE KUUJJUAQ STOPOVER ,


Σκην.
   Gadbois Sammy

Δ/νση Φωτογραφίας
   Gadbois Sammy

Μοντάζ
   Gadbois Sammy
   Gadbois Sammy

Σχεδ. Ήχου
   Lacelle Etienne

 
Επιστροφή στην αναζήτηση
Προηγούμενη σελίδα