Χαρακτηριστικά Ταινίας | Προηγούμενη σελίδα | Επιστροφή στην αναζήτηση |


14:26 CEST
(2017 ΕΓΧ 15') Ντοκιμαντέρ


The poetic observations of an Italian mountain village allow the viewer to enter another time zone. A place where the repetitive approach of time is influenced by the magnificence of the environment. There is nothing more expected than what exists, which creates a kind of meditative cycle of time, pace and actions.

Παραγωγή: LUCA SCHOOL OF ARTS BRUSSELS ,


Σκην.
   Ciucio Florinda

Σεν.
   Ciucio Florinda

Δ/νση Φωτογραφίας
   Vanderaerden Dries

Μοντάζ
   Ciucio Florinda

Συνθέτης
   Thomas Arne

Σχεδ. Ήχου
   Thomas Arne

Ηχοληψία
   Thomas Arne
   Daouk Feras

Αφήγ.
   Vassarotti AtiΤρέιλερ 
Επιστροφή στην αναζήτηση
Προηγούμενη σελίδα