Χαρακτηριστικά Ταινίας | Προηγούμενη σελίδα | Επιστροφή στην αναζήτηση |


FUNNY CLOWN
(2015 96') Ντοκιμαντέρ


Thirty years reform and opening, China's rapid economic development, in the fast pace of urbanization, in the tide of economic development as the top priority, a total of 520 million young people in China live under high pressure. Bao is a leap in the funny clown between urban and rural areas, his daily toward the face in the mirror with paint, paint melt, instantly became a don't look straight into the heart of the mask. Suddenly one day, he found that this Zhang Wucai multicolored mask seems to pick not down, the paint of face masks and flesh. He was standing in front of the mirror, illusory, at the same time, his love and career are also in a mess, when the girl friend left him after coke and painful abortion, sudden marriage awaken to let him start...

Παραγωγή: CS MIDA ,


Σκην.
   Song Chen

Δ/νση Φωτογραφίας
   Song Chen
   Man Zhai

Καλ. Δ/νση
   Weijie Zhang

Βοηθ. Σκηνοθέτη
   Pengfei Zhou
   Long Xiong
   Ziliang Wang

Σκριπτ
   Siqi Wang

Παραγωγός
   Song Chen
   Yuan Ge 
Επιστροφή στην αναζήτηση
Προηγούμενη σελίδα