Με τη ματιά του Ιανού: Πρόσφυγες στο δρόμο προς την Ευρώπη

Director: Δημήτρης Παπαγεωργίου, Αλ. Σπάθης
Origin: Ελλάδα
Year: 2016
Duration: 90'

Summary:
Η πορεία των προσφύγων από τις τουρκικές ακτές μέχρι την Ειδομένη, το τελευταίο ελληνικό σύνορο, πριν επιχειρήσουν να συνεχίσουν προς τις χώρες της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης. Μέσα από αυτή την πορεία αναδύονται πολλές επί μέρους αφηγήσεις και προσεγγίσεις που προσπαθούν να φωτίσουν όψεις και εκδοχές των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες σε αυτό το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι, καθώς και των αντιλήψεων που διαμορφώνουν για τους εαυτούς τους και τις χώρες προέλευσης τους, αλλά και την ιδεατή "Ευρώπη" που ονειρεύονται.


"Janus' Legacy: Refugee Passage to Europe" focuses on the 2015 refugee flow from Turkey to Greece. Through different stories and narrations the film is trying to shed light on the challenges the refugees are facing during their long and dangerous travel, on their self-perception, and the perception of their homelands and the ideal "Europe" they are dreaming about.

Leave A Comment